STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ¦WIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualno¶ci

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze ¶w.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- ¦piewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo ¦więte

- Katechizm Ko¶cioła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote my¶liINTENCJE MSZALNE 22.05 – 29.05.2016

Niedziela 22.05.2016, Naj¶więtszej Trójcy.

7:00   + Aleksander Kotrys 21 r.¶. ++ Kortysów, ¦liwiaków.

8:30   + Czesław Rajzyngier, Feliksa, Józef Durak, Anna D±browska, ++ z tych rodzin.

8:30 Dz.bł. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo potrzebne łaski, opiekę MB dla Janiny i Tadeusza Matras w 60 r. ¶lubu

10:00 + Stanisław Sołoducha 18 r.¶. ++ Sołoduchów, Krzaków.

10:00 + Justyna 20 r.¶. ++ Pawełków, Ozgów.

11:30 + Zofia Drachal  – gregorianka 12

11:30 K.R. ¦w. Franciszka.

13:00 + Wojciech Nastaj 2 r.¶. ++ Kozaków, Wiejaków.

13:00 + Zygmunt Piskała 8 m.
            Chrzest

18:00 + Marianna Malik 2 r.¶.

Poniedziałek 23.05.2016

7:00     

17.00  + Zbigniew Rosiński 16 r.¶. Dz.bł. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MB dla Justyny ur.

18:30  + Zofia Drachal  – gregorianka 13

Wtorek 24.05.2016 NMP Wspomożycielki Wiernych

7:00   + 

17:00 + Zofia Drachal  – gregorianka 14

18:30 + Jadwiga Mazepa 8r.¶., Paulina i Paweł Stryjek.

19:00 Różaniec i Koronka do Siedmiu Bole¶ci NMP w intencji Ojczyzny.

¦roda 25.05.2016

7:00   +

17:00 + Zofia Drachal  – gregorianka 15

18:30 + Zdzisław Targoński 16 r.¶., Marianna, Aleksander, ++ Targońskich, Stefan, Anastazja, Franciszek, ++ Gajosów, Helena, Stanisław, Józef, ++ Łucjanów.

Czwartek 26.05.2016 Naj¶więtszego Ciała i Krwi Chrystusa

7:00   + Katarzyna 1 r.¶., Robert 3 r.¶.

7:00   + Helena Nowakowska 6 r.¶., ++ Nowakowskich.

8:30   + Zofia Drachal  – gregorianka 16

10:00 Pro omnes

13:00 + Władysław 46 r.¶, Marianna 7r.¶

18:00 + Anna Wiktorzak, Zofia, Władysław, Zbigniew, ++ Wójcik.

18:00 + Anna D±browska z racji dnia Matki, Wiktor D±browski, Eugeniusz Popiołek, ++ D±browskich, Popiołków, Duraków, Miazgów.

Pi±tek 27.05.2016

7.00   + Teresa Sekuła 1 r.¶.

17:00 + Helena Skirzyńska 8 r.¶., Stefan 21 r.¶., Andrzej, Roman, Danuta,
++ Skirzyńskich.

18:30 + Zofia Drachal  – gregorianka 17

Sobota 28.05.2016

7:00   + Zofia Drachal  – gregorianka 18   

17:00 + Jan Tyburcy – od s±siadów.

18:30 + Stanisław Zapora 10r.¶., Helena Zapora 4r.¶.

Niedziela 29.05.2016, IX Niedziela Zwykła

7:00   + Stanisław Gradka im, ur.

8:30   + Zofia Drachal  – gregorianka 19

8:30   + Stanisława i Jan Markiewiczowie, ++ Markiewiczów, Siekierzyńskich

10:00 + Eugeniusz 2 r.¶., ++ Cymanów, Próchniaków, Kawków.

10:00 + Bonifacy Deczkowski 2 r.¶.

11:30 + Zygmunt Nastalski 8 r.¶., ++ Siedlców, Nastalskich.

11:30 Komunia Rocznicowa

13:00 Dz.bł. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha ¦w., opiekę MB dla Oliwii w 17 ur.

13:00 + Zygmunt Wrzos 4 r.¶.
            Chrzty.

18:00 Dziękczynna za powrót do zdrowia Marii i błogosławieństwo dla wszystkich, którzy modlili się w Jej intencji.


Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa ko¶cioła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mn±